AFSTUDEERPROJECTEN op het KVI

Algemeen

Het KVI wordt gezamenlijk gefinancierd door de RUG en de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Op het instituut wordt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek gedaan. Het fundamentele onderzoek gebeurt op het gebied van de kernfysica (experimenteel en theoretisch) en atoomfysica. In de toegepaste sfeer wordt onder meer onderzoek gedaan in de nucleaire geofysica.
 Sinds 1996 heeft het KVI de beschikking over een nieuw, zeer geavanceerd cyclotron met supergeleidende spoelen: AGOR. Dit cyclotron, dat geschikt is voor het versnellen van zowel lichte (b.v. waterstof) als zware atoomkernen (b.v. lood), wordt gebruikt voor een belangrijk deel van het KVI-onderzoek.
Sinds 1994 maakt het KVI deel uit van de internationale onderzoekschool FANTOM. Binnen deze onderzoekschool wordt
onderzoek gedaan en onderwijs gegeven op het gebied van de fundamentele en toegepaste kern- en atoomfysica. Het
samenwerkingsverband bestaat naast het KVI uit een deel van de Vakgroep Theoretische Natuurkunde van de RUG, de Microbundel Groep van de VU Amsterdam en instituten uit Münster, Gent, Leuven, Parijs (IPN Orsay) en Uppsala. De bundeling binnen FANTOM van kennis uit verschillende landen biedt studenten de mogelijkheid gebruik te maken van een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast kunnen zij via onderzoeksperioden en stages, ook in het buitenland, ervaring opdoen in de internationale onderzoekswereld.
 

De Onderzoekgroepen

De onderzoeksthema's van de verschillende groepen worden hieronder kort weergegeven:

Studenten kunnen hieraan deelnemen voor hun afstudeeronderwerp of voor een introductiestage. Een uitgebreid overzicht van de onderzoeksmogelijkheden is ook te vinden in de KVI bijdragen aan de Almanak van de
Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging FMF
 
 

Deze pagina werd geactualiseerd op: 11 februari 2002, H. Löhner (loehner@kvi.nl)